KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Aktualne problemy prawa medycznego -konferencja [08.06.2017]

 

 Prawo medyczne to dziedzina, która stale się rozwija jednocześnie nie mając ściśle określonej ustawy lub kodeksu, które regulowałyby część ogólną pojęć dotyczącą prawa medycznego. Wydarzenia takie jak konferencja „Aktualne problemy prawa medycznego” zorganizowania przez Fundację „Urbi societas, ibi ius”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Konferencja, która odbyła się 8. czerwca 2017 r. na Uczelni Łazarskiego była okazją do spotkania się specjalistów z dziedzin prawa cywilnego, administracyjnego oraz przedstawicieli ze środowiska medycznego oraz omówienia istotnych zagadnień związanych z aktualnymi problemami dotyczących m.in.: praw pacjenta do informacji nowych uregulowań z zakresu tajemnicy lekarskiej, ochrony osób bliskich w kontekście informacji, jak również problematyki wdrożenia nowych reguł europejskich dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Na konferencji zostały poruszone tematy dotyczące:

  • roli prawa w kształtowaniu relacji między lekarzem, a pacjentem;
  • prawa pacjenta do informacji;
  • tajemnicy medycznej po śmierci pacjenta;
  • prawnych aspektów zarządzania placówką medyczną;
  • informowania osób trzecich o stanie zdrowia pacjenta;
  • ciężaru dowodów w procesach medycznych;
  • efektywności działań prawnych w kształtowaniu zdrowia publicznego;
  • wdrożenia RODO – w jaki sposób skutecznie zarządzać nowymi ryzykami;
  • socjologicznych aspektów prawa medycznego.
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?