dentysta odszkodowanie błąd

Odszkodowania od stomatologa dentysty

Kiedy pacjent może ubiegać się o odszkodowanie od dentysty?

O odszkodowanie od stomatologa możemy ubiegać się, gdy lekarz popełni błąd w sztuce. Błąd musi skutkować krzywdą lub szkodą, a pacjent musi być w stanie udowodnić winę dentysty. O odszkodowanie warto się ubiegać, zwłaszcza że samo leczenie zazwyczaj jest dość kosztowne. Dodatkowo w wyniku błędu pacjent narażony jest na długotrwały ból, a nawet utratę pracy.

dentysta odszkodowanie błąd

O tym, że dentysta ponosi odpowiedzialność za błędy w sztuce jasno mówi  Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dz. u. z 2008 r. nr 136, poz. 857, z późn. zm.).  Artykuł 4 mówi, że tej ustawy lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Co ciekawe polski ustawodawca nie stworzył definicji legalnej błędu medycznego. Dlatego też dochodzenie odszkodowania od dentysty jest trudniejsze. Ogólnie rzecz ujmując jest to postępowanie wbrew zasadami wiedzy medycznej. Podstawą do dochodzenia roszczeń przez pacjenta jest 416 Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli uznamy, że nasz stomatolog popełnił błąd w sztuce, to powinniśmy zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej lekarza lub lecznicy w której popełniono błąd. Sprawy o odszkodowanie rozstrzygają sądy powszechne, a także  komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Należy zawsze pamiętać, że to pacjent musi wystąpić o odszkodowanie, a jeśli on sam nie żyje może to zrobić jego rodzina.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że stomatolog ponosi nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale też karną i zawodową. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej jest możliwe tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione przesłanki odpowiedzialności cywilnej. O kwestii odpowiedzialności zawodowej rozstrzyga Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej. Jeżeli rzecznik uzna, że lekarz popełnił błąd, to kieruje sprawę do sądu lekarskiego.

Adwokaci i radcy prawni. Kraków i Warszawa. Poradnik dla czytających.