KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Reprezentujemy naszych Klientów na drodze postępowania polubownego oraz sądowego w zakresie dochodzenia odszkodowań.

Sprawy o odszkodowania za błąd medyczny są jednymi z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Ich prowadzenie wymaga od prawników rozeznania w terminach i zawiłościach medycznych.

Kiedy możemy mówić o błędzie medycznym?

Błąd w sztuce lekarskiej to "postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej". Jeżeli w trakcie hospitalizacji, zabiegu operacyjnego doszło do popełnienia błędu lub zaniedbania przez personel medyczny, przez co pacjentowi wyrządzono szkodę, może on domagać się odszkodowania (od szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych).

Poszkodowany może zażądać zwrotu:

  • kosztów związanych z zakupem leków, dalszym leczeniem, dojazdów do szpitala, badaniami dodatkowymi, przystosowaniem mieszkania do powstałej w wyniku błędu medycznego niepełnosprawności,
  • w przypadku gdy powstał trwały uszczerbek na zdrowiu, poszkodowany może ubiegać się o przyznanie comiesięcznej renty,
  • jako formę wynagrodzenia za krzywdę (szkodę majątkową) poszkodowany pacjent może również żądać zapłaty zadośćuczynienia, które ma wynagrodzić mu cierpienia fizyczne i psychiczne.
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?