Kancelaria Liderio
  • Wstaw tresc

  • Kancelaria spraw załatwionych!

  • Giełda spółek i licytacje komornicze!

  • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

  • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Odszkodowania za błędy medyczne (błąd lekarski)

Odszkodowania za błędy medyczne | Warszawa

Sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski to jedne z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych.

W zakresie dochodzenia odszkodowań reprezentujemy klienta na drodze postępowania polubownego oraz sądowego. Skutecznie dochodzimy odszkodowań na drodze polubownej i sądowej z tytułu odszkodowań powypadkowych z OC i AC (odszkodowania komunikacyjne) dodatkowo odszkodowania za szkody osobowe i odszkodowania za błędy medyczne ( błąd lekarski)

Sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski to jedne z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Prowadzenie spraw z zakresu prawa medycznego wymaga od prawników nie tylko znajomości wielu ustaw czy orzecznictwa ale również rozeznania w terminach i zawiłościach medycznych.

Kiedy możemy mówić, że wystąpił „błąd lekarski”?

Błędem w sztuce lekarskiej jest „postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej”. Jeżeli w trakcie leczenia (hospitalizacji, zabiegu operacyjnego) doszło do zaniedbania albo popełnienia błędu przez personel medyczny, przez co wyrządzono pacjentowi szkodę, może on domagać się odszkodowania od szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Jeżeli doszło do błędu lekarskiego, wówczas odszkodowanie obejmuje wszelkie straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi.

Poszkodowany może żądać wówczas zwrotu:

  • kosztów za zakup leków, dalsze leczenie, dojazd do szpitala, dodatkowe badania, przystosowania mieszkania do powstałej w wyniku błędu lekarskiego niepełnosprawności, przygotowania do innego zawodu,
  • jeżeli powstał trwały uszczerbek na zdrowiu – poszkodowany może domagać się również zapłaty comiesięcznej renty,
  • poszkodowany pacjent, może również żądać zapłaty zadośćuczynienia za szkodę majątkową (krzywdę), ma ono wynagrodzić cierpienia fizyczne i psychiczne (ból, stres, strach, przykrości itd.)

 

Naszym Klientom dodatkowo doradzamy w zakresie: uzupełnienia dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów, weryfikacji orzeczeń wydawanych na zalecenie towarzystw ubezpieczeniowych oraz możemy uzyskać w imieniu Klientów dokumentację medyczną ze Szpitali, Policji, Prokuratury czy Sądów.

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio