KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY MAJĄTKOWE

Szkoda na mieniu to naruszenie prawnie chronionych dóbr i interesów, to wszelki uszczerbek majątkowy, który nie polega na naruszeniu dóbr osobistych (powstał bez związku z osobą poszkodowanego), np. pożar, zniszczenia, powódź i wynikające z niej uszkodzenia, naruszenie majątku, zagarnięcia cudzej rzeczy.

Jeżeli zawarłeś umowę dobrowolnego ubezpieczenia, zgodnie z zakresem ubezpieczenia przysługuje Ci naprawienie pewnej szkody (odnośnie: utraty lub zniszczenia pojazdu; spalenia; zalania; kradzieży mienia).

Pomożemy Ci w skompletowaniu całej dokumentacji oraz odzyskaniu odszkodowania z tytułu szkody na mieniu.

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?