KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY OSOBOWE

Szkoda  rozumiana jest jako każdy uszczerbek, którego doznaje poszkodowany wbrew swojej woli na dobrach prawnie chronionych.

Szkoda osobowa polega na:

  1. uszkodzeniu ciała,
  2. wywołaniu rozstroju zdrowia,
  3. naruszeniu szeroko rozumianych dóbr osobistych człowieka (pozbawienie życia, pozbawienie wolności etc.)

W następstwie szkody osobowej przysługuje szeroki katalog świadczeń dla poszkodowanego, który może obejmować:

  • zadośćuczynienie
  • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem
  • rentę uzupełniającą
  • jednorazowe odszkodowanie
  • renntę
  • zwrot utraconych zarobków

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?