Kancelaria Liderio
  • Wstaw tresc

  • Kancelaria spraw załatwionych!

  • Giełda spółek i licytacje komornicze!

  • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

  • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu | Warszawa

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, błędach medycznych, wypadkach przy pracy czy innych nieszczęśliwych zdarzeniach nie zawsze zdają sobie sprawę z praw, jakie im przysługują. Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu mogą domagać się rekompensaty. Stanowią tak przepisy Kodeksu cywilnego ustanawiając instytucję zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie można określić jako odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia).

Należy jednak odróżnić je od typowego odszkodowania, pod pojęciem którego rozumiemy zwrot kosztów poniesionych przez poszkodowanego. Zadośćuczynienie ma na celu wynagrodzenie doznanej przez poszkodowanego krzywdy.

Krzywda nie oznacza jedynie uszczerbku na zdrowiu, oczywiście za uszczerbek na zdrowiu poszkodowany powinien otrzymać zadośćuczynienie. Jednak jeżeli poszkodowany doznał cierpienia psychicznego wartość tego świadczenie ulegnie zwiększeniu.

Jako uszkodzenia ciała zakwalifikować można takie przypadki, które polegają na zniszczeniu tkanek lub organów – można tutaj zaliczyć np. rany czy złamania. Natomiast za rozstrój zdrowia uznać można zakłócenie funkcjonowania organizmu człowieka. I nie mamy tutaj na myśli zdrowia, ale również dysfunkcję systemu nerwowego, emocjonalnego, immunologicznego.

Uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym poszkodowanego może polegać na cierpieniach związanych bezpośrednio ze stanem zdrowia, ale również z jego dalszymi następstwami. Jako negatywne skutki można wymienić zmiany w wyglądzie, psychice, poczuciu osamotnienia, nieprzydatności społecznej bądź nawet wykluczenia społecznego. Jeżeli więc poszkodowany doznał takich negatywnych skutków albo odczuwa obawy o swój stan zdrowia może starać się o przyznanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, czyli według przepisów kodeksu cywilnego zadośćuczynienia.

Należy pamiętać, iż zgodnie ze stanowiskiem sądów nie tylko trwałe, ale także chwilowe zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, są podstawą do przyznania zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu. Również w tym krótkim czasie poszkodowany musi znosić cierpienia fizyczne i psychiczne, a to usprawiedliwia przyznanie zadośćuczynienia za doznany uszczerbek.

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio