Kancelaria Liderio
  • Wstaw tresc

  • Kancelaria spraw załatwionych!

  • Giełda spółek i licytacje komornicze!

  • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

  • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie na wypadek śmierci

Odszkodowanie na wypadek śmierci | Warszawa

Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Śmierć najbliższej osoby jest jednym z najtragiczniejszych momentów w życiu. Pozostali członkowie rodziny przeżywają wówczas traumatyczne chwile. Zwłaszcza gdy taka śmierć zaskakuje wszystkich – następuje w wyniku niespodziewanego wypadku.

Po śmierci zostaje bolesna pustka, która może przynajmniej częściowo być zapełniona, poprzez polepszenie bytu materialnego, znalezienie środków na zajęcia, które odwrócą uwagę od tragicznej śmierci, pozwolą na pozbycie się pozostałych problemów.

Najbliższym osobom przysługuje prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty z tytułu śmierci osoby bliskiej, z którego powinna skorzystać. Odejście najbliższego często bowiem sprawia, że z dnia na dzień zostaje postawiona w trudnej sytuacji psychicznej i materialnej.

Odszkodowanie obejmuje swym zakresem naprawienie szkody z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej wynikłej na skutek śmierci osoby bliskiej i obejmuje m.in.:

  • utratę dochodów, jeśli poszkodowany był na utrzymaniu osoby tragicznie zmarłej,
  • zwrot kosztów pogrzebu,
  • koszty leczenia, jeżeli śmierć wywołała rozstrój zdrowia fizycznego lub psychicznego bliskiej osoby,
  • utratę możliwości polepszenia warunków życia, osiągnięć zawodowych itd.

Zadośćuczynienie ma natomiast za zadanie naprawić krzywdę spowodowaną śmiercią najbliższej osoby, czyli szkodę niemajątkową wywołaną przez śmierć bliskiej osoby i zerwanie bezcennych więzi rodzinnych, bądź inne negatywne przeżycia. 

 

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio