KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Zbycie udziału w spółce z o.o.

Do jednych z podstawowych praw majątkowych wspólników spółki z o.o. należy prawo do rozporządzania udziałem. Przysługuje ono każdemu wspólnikowi i jest wykonywane indywidualnie.      Do jednych z podstawowych praw majątkowych wspólników sp&oac...

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki

Każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami, a także ze spółką.      Zgodnie z przepisem art. 22 § 2 k.s.h. każdy wspólnik spółki jawne...

Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Każde podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. wymaga wpisania do rejestru. Wpis taki ma charakter konstytutywny, podwyższenie następuję z chwilą zarejestrowania. Zgłoszenie podwyższenia jest obowiązkiem zarządu spółki z o.o.      Uzasadnienie podwyższenia kapitał...

Sposoby obniżenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Obniżenie kapitału można uzyskać poprzez: umorzenie udziałów lub zmniejszenie wartości nominalnej udziałów, czy też zastosowanie obu sposobów jednocześnie.Wspólnicy spółki z o.o. mogą podjąć decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego z różnych powod&oacut...

 
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?