KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

FAQ: Czym jest błąd w sztuce lekarskiej?

Opublikowano: 4 października 2017 r.

 

Błąd w sztuce lekarskiej, zwany też błędem lekarskim czy błędem medycznym, nie doczekał się jednej, powszechnie uznanej definicji.  W praktyce jednak, należy go traktować jako takie postępowanie – lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub innej osoby wykonującej zawód medyczny – które jest niezgodne z zasadami sztuki medycznej, a przy tym powoduje szkodę pacjenta.

 

Postępowanie niezgodne z zasadami sztuki medycznej może dotyczyć różnych działań lekarza i dlatego też w praktyce wyróżnia się błąd:

  • diagnostyczny, np. niepoznanie rzeczywistej choroby pacjenta czy błędne stwierdzenie nieistniejącej choroby;
  • terapeutyczny, np. wybór niewłaściwej metody bądź wadliwego sposobu leczenia, , wykonanie zabiegu pomimo istniejących przeciwwskazań do jego podjęcia;
  • wykonawczy, np. nieprawidłowa realizacja procedury medycznej;
  • opiniodawczy, np. wydanie orzeczenia niezgodnie z doktryną opiniodawczą czy wydanie prognozy co do stanu zdrowia niezgodnej z zasadami aktualnej wiedzy.

Za błąd w sztuce medycznej lekarz może ponieść odpowiedzialność na wielu różnych płaszczyznach – cywilnej, zawodowej, a także karnej. Jeśli chodzi o odpowiedzialność karną, to wchodzi ona w grę pod warunkiem, że błędu można było uniknąć stosując zwykłe, a nie nadzwyczajne wiadomości i umiejętności i że powstał on pomimo należytego namysłu lekarza, a nie wskutek działań dorywczych podejmowanych przez niego ze względu na nagłość przypadku.

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?