KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

FAQ: Co powinien zawierać kosztorys OC pojazdu?

Opublikowano: 7 września 2017 r.

 

Zgodnie z orzecznictwem zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych, kosztorys należy traktować jako dokument prawny, przedstawiający faktycznie poniesioną szkodę. Oznacza to, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane oszacować i wypłacić odszkodowanie właśnie na podstawie rozliczenia kosztorysowego. Dlatego też w interesie poszkodowanego leży sprawdzenie, czy sporządzony kosztorys odznacza się odpowiednim stopniem szczegółowości, a konkretniej - czy znalazły się w nim takie pozycje jak:


• części, które mają zostać wymienione bądź naprawione oraz ich ceny;


• jakość części (np. oryginalne, „na pierwszy montaż”, zamienniki) wziętych pod uwagę przy kalkulacji odszkodowania, wraz z nazwami ich producentów i dostawców;

• liczba, typ oraz koszty czynności niezbędnych do przeprowadzenia naprawy (np. naprawa lub wymiana części, lakierowanie uszkodzonych elementów);

• liczba oraz stawki roboczogodzin, koniecznych do dokonania naprawy pojazdu (wymagane jest rozróżnienie roboczogodzin wypracowanych przez poszczególnych specjalistów tj. mechanika, blacharza, lakiernika, itp).

 

Co istotne, zakłady ubezpieczeniowe nie mogą tłumaczyć braku któregokolwiek z tych składników ograniczoną funkcjonalnością używanego systemu informatycznego (np. Audatex czy EurotaxGlass’s). Wszystkie wyżej wymienione elementy powinny znaleźć się w kosztorysie OC pojazdu.

 

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?