KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Jakie koszty wiążą się z zakupem spółki z o.o.?

 Opublikowano: 11 grudnia 2017

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najchętniej wybierana forma prawna spółki – na inne rozwiązanie decyduje się raptem co piąty przedsiębiorca zgłaszający działalność do KRS. To jednak szczególnie nie dziwi, gdyż posiada ona całe mnóstwo zalet, a przy tym jest w zasadzie pozbawiona poważniejszych wad. Jedną z wielu pojawiających się tutaj korzyści jest fakt, że spółkę z o.o. można nie tylko założyć, ale również kupić. Na czym polega "operacja" zakupu i jakie wiążą się z nim koszty?


Na wstępie podkreślmy, że zakup gotowej spółki z o.o. jest działaniem jak najbardziej legalnym; nie wiąże się z wykorzystywaniem jakichkolwiek luk czy obchodzeniem prawa. Po prostu w takim wypadku, właścicielami spółki stajemy się nie wskutek rejestracji, lecz poprzez formalne przejęcie 100% udziałów w spółce. Niezależnie, czy takiego zakupu dokonujemy samodzielnie, czy wraz ze wspólnikami, jest on potwierdzany notarialnie i niezwłocznie wchodzi w życie.

 

W praktyce, mówiąc o zakupie spółek z o.o. mamy na myśli przede wszystkim zakup gotowych i czystych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Skąd biorą się określenia „czystych” i „gotowych”?


 

Gotowa, czysta spółka z o.o. – czym jest i dlaczego warto się nią zainteresować?


Gotowa spółka z o.o. to nic innego, jak istniejąca, już wcześniej zarejestrowana, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Można ją kupić od osoby prywatnej lub firmy specjalizującej się w sprzedaży tego typu spółek. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć przechodzenia przez wszelkie formalności związane z rejestracją spółki:
nie trzeba czekać na wpisanie spółki do rejestru KRS, na nadanie nr NIP, REGON i VAT. Dodatkową zaletą jest możliwość nabycia spółki ze stażem.

Po nabyciu udziałów i powołaniu do Zarządu można tego samego dnia podejmować czynności związane z prowadzenie działalności w spółce (wystawiać faktury, podpisywać umowy).
Warto oczywiście pamiętać, że zakupiona spółka z o.o. musi być jeszcze dostosowana do wymagań nowego właściciela, co wiąże się z koniecznością dokonania odpowiednich zmian w KRS. I choć zmiany te same w sobie nie zajmują zbyt wiele czasu, to trzeba pamiętać, że sąd ma 14 dni na ich rozpatrzenie (przeważnie trwa to krócej).

Określenie „czysta spółka z o.o.” odnosi się do spółki, która nigdy nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej, i która w większości przypadków została założona przez firmę zajmującą się sprzedażą gotowych spółek. Fakt, że nie prowadziła żadnej działalności oznacza zarazem, że nie jest związana żadnymi umowami, nie posiada żadnego zadłużenia i nie ma historii kredytowej. Mówimy tu zatem o podmiocie, pozostającym „w uśpieniu” od momentu rejestracji i oczekującym na kupca, który chciałby rozpocząć prowadzenie biznesu w formie spółki z o.o., unikając przy tym niedogodności związanych z jej zakładaniem. Kupca, który nabędzie w ten sposób firmę gotową do niezwłocznego podejmowania wszelkich działań na rynku.


 

Jak przebiega zakup gotowej spółki z o.o.?


Chcąc nabyć czystą spółkę z o.o. wystarczy skontaktować się z firmą oferującą sprzedaż tego typu spółek. Ta ostatnia, szczegółowo informuje klienta o tym, jakie dokumenty i formularze aplikacyjne będzie musiał on zorganizować. Do sfinalizowania transakcji niezbędne jest zwykle przedstawienie takich dokumentów i informacji jak:

  • sposób podziału udziałów między wspólnikami;
  • skład zarządu spółki z o.o. i sposób jego reprezentacji;
  • kopie dowodów tożsamości wspólników spółki i członków jej zarządu;
  • miejsce będące siedzibą nabywanej spółki z o.o.;
  • nowa nazwa nabywanej spółki (o ile będzie zmieniana);
  • zakres działalności firmy.

Ostatnim krokiem jest wizyta obydwu stron u notariusza, gdzie poświadczane są podpisy pod umową zbycia udziałów. Dochodzi wówczas do formalnego przejścia udziałów spółki z o.o. na rzecz kupującego, któremu przekazywane są wszystkie dokumenty spółki i formularze, które zostaną później przedłożone w Sądzie Rejestrowym. Formalności jest niewiele i zostaną załatwione w ciągu jednego spotkania z kupującym. Co ważne, choć rozpatrzenie ewentualnych zmian w KRS może potrwać nawet 14 dni, nowy właściciel może zarządzać spółką od razu po zakupie jej udziałów.

 


Koszty związane z zakupem gotowej spółki z o.o.

 

Łączne koszty zakupu gotowej czystej spółki z o.o. są tylko nieznacznie wyższe od kosztów, jakie trzeba ponieść zakładając taką spółkę samodzielnie od zera. Na ich ostateczną wysokość istotny wpływ będzie miał oczywiście staż spółki – im jest on dłuższy, tym z wyższymi kosztami trzeba się liczyć. Wynika to nie tylko z faktu, że spółka z dłuższą historią daje większe możliwości w zakresie ewentualnego zaciągania kredytów bankowych czy korzystania z dotacji unijnych. Bierze się to również stąd, że firma sprzedająca gotowe spółki, mimo że nie prowadzą one w tym czasie działalności, ponosi koszty związane z ich obsługą.

 

 

Na całkowity koszt zakupu spółki z o.o. składają się:

cena gotowej, czystej spółki z o.o., mającej już wniesiony wkład własny – od 2500 zł

opłaty notarialne poświadczenie podpisów – od 150 zł

opłata sądowa za dokonanie zmian w KRS – 350 zł

opłaty notarialne zmiana umowy spółki – od 700 zł

 


Ostatnie z wyżej wymienionych opłat pojawiają się wówczas, gdy kupujący chce zmienić np. nazwę spółki, jej siedzibę, kody PKD itp., podwyższyć kapitał. Ich ostateczna wysokość zależy od ilości i rodzaju zmian, cennika notariusza, a także tego, czy zmiany dokonywane są bezpośrednio przez nabywcę, czy też przez kancelarię prawną/firmę sprzedającą gotową spółkę. Skorzystanie w tym zakresie z pomocy podmiotu zbywającego spółkę jest dobrowolne, ale – ze względu na możliwość zaoszczędzenia czasu – chętnie wybierane przez klientów.

 


Sprawny i bezpieczny zakup spółki – tylko od wiarygodnego sprzedawcy


Transakcja zakupu spółki z o.o. może przebiec szybko, sprawnie i bezpiecznie, ale tylko pod warunkiem, że jej stroną będzie wiarygodny podmiot specjalizujący się w sprzedaży gotowych spółek. Kancelaria Liderio oferuje „czyste”, gotowe spółki z o.o., pakiety spółek, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe (z komplementariuszem sp. z o.o.). Wszystkie spółki są gotowe do podjęcia natychmiastowej działalności, tzn. mają opłacony kapitał zakładowy, a także nadany NIP oraz REGON. Co więcej, mają również przypisany szeroki zakres kodów PKD, dzięki czemu nowy właściciel może prowadzić w zasadzie dowolny biznes bez zmiany przedmiotu działalności.

 

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?