KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

FAQ: Kiedy możemy mówić o przedawnieniu długu?

Opublikowano: 8 września 2017 r. 

 

   Wszelkie kwestie dotyczące instytucji przedawnienia regulują art. 117-125 k.c. Wynika z nich, że roszczenia majątkowe, poza pewnymi wyjątkami (jest nim np. żądanie uprawnionego o wydanie rzeczy będącej jego własnością), ulegają po pewnym czasie przedawnieniu.

    O przedawnieniu długu możemy mówić wtedy, gdy dłużnik nie wywiązał się ze swojego zobowiązania, ale jego wierzyciel nie upomniał się w odpowiednim czasie o należne świadczenie. Czas, w jakim wierzyciel ma prawo zmusić dłużnika do spełnienia świadczenia precyzyjnie określa ustawa. Co istotne, jest on różny dla różnych typów roszczeń, a przy tym nie może być przedłużany, ani skracany przez czynność prawną.

 

 

 

 

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?