KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

FAQ: Zwolnieni z podatku VAT, czyli co musi zawierać faktura nievatowca?

Opublikowano: 24 września 2017 r.

 

Dzięki nowelizacji przepisów podatkowych z 2014 r. podmioty zwolnione z VAT zyskały możliwość wystawiania faktur. Siłą rzeczy, sporządzane przez nie dokumenty sprzedażowe muszą się jednak różnić od tych, pochodzących od czynnych podatników VAT. Sprawdź, jakie elementy musi, a jakich nie musi, zawierać faktura wystawiana przez nievatowca.

 

Jeśli mowa o podmiotach zwolnionych z VAT ze względu na limit obrotów (do 200000 zł), to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r., w wystawianych przez nich fakturach powinny znaleźć się:

 • data wystawienia faktury;
 • kolejny numer, jednoznacznie identyfikujący fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towarów/usług oraz ich adresy;
 • nazwa (rodzaj) towaru/usługi;
 • miara i liczba (ilość) dostarczonych towarów lub zakres zrealizowanych usług;
 • cena jednostkowa towaru/usługi;
 • kwota należności ogółem.

 

Podmiot, który został z zwolniony z VAT ze względu na rodzaj wykonywanej działalności, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT musi dodatkowo wskazać na fakturze przepis, na podstawie którego korzysta ze zwolnienia.

 • Niezależnie czy mowa o podmiocie zwolnionym z VAT ze względu na limit obrotów, czy też ze względu na typ prowadzonej działalności, faktura nie musi zawierać:
 • stawki podatku VAT;
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż dotyczącą poszczególnych stawek podatku i sprzedaż nieobciążoną podatkiem;
 • kwoty podatku naliczonej od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty związane z poszczególnymi stawkami podatku.

 

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?