Kancelaria Liderio
  • Wstaw tresc

  • Kancelaria spraw załatwionych!

  • Giełda spółek i licytacje komornicze!

  • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

  • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Gotowe spółki

Gotowe Spółki

Gotowe spółki | Warszawa

Gotowe spółki to spółki zarejestrowane, mogące podjąć działalność w dniu ich nabycia. Gotowe spółki spełniają wszystkie wymogi prawne. Gotowe spółki są spółkami wolnymi od wad prawnych, zadłużeń i innych zobowiązań. W chwili sprzedaży gotowe spółki są w pełni ukształtowanymi podmiotami, zarejestrowanymi w KRS, posiadającymi numer REGON oraz NIP. Spółki te zostały zgłoszone do urzędu skarbowego. Gotowe spółki posiadają również oświadczenie o wniesieniu wkładu na kapitał zakładowy. Cześć gotowych spółek zgłasza się jako podatników VAT. W gotowych spółkach nie są zatrudnieni pracownicy, spółki te nie posiadają też aktywów. Wszystkie oferowane gotowe spółki mają komplet wymaganych dokumentów. Przy zakupie gotowej spółki można oczywiście dokonać zmiany jej nazwy, nie jest to jednak obowiązkowe.

Zakup gotowej spółki niesie za sobą wiele korzyści.

Kupna gotowej spółki można dokonać nawet w jeden dzień. Gwarancją jest to, że gotowe spółki nigdy wcześniej nie prowadziły żadnych operacji gospodarczych. Z pewnością główną zaletę zakupu gotowej spółki stanowi możliwość natychmiastowego podjęcia działalności. Przy zakupie gotowej spółki skróceniu ulega czas, który poświęca się na procedury rejestracyjne, a także minimalizuje się opłaty notarialne. Nabywając udziały gotowych spółek, unika się wszelkich formalności związanych z procesem tworzenia i rejestracji spółki, jako odrębnego podmiotu.

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI USŁUGĄ
Imię i nazwisko *
Telefon *
E-mail *

Klikając "wyślij", jednocześnie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KANCELARIA LIDERIO w celu przedstawienia oferty, oraz na otrzymywanie przez KANCELARIA LIDERIO informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204).

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio