KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

ŁĄCZENIE I PODZIAŁ SPÓŁEK

W ramach naszej działalności prowadzimy doradztwo prawne w zakresie łącznia i podziału spółek prawa handlowego. Posiadamy niezbędną, specjalistyczną wiedzę oraz merytoryczne przygotowanie. Wiemy jak dopełnić wszystkie formalności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, aby pomóc Ci w przeprowadzeniu tego procesu.

Oferujemy naszym Klientom doradztwo w zakresie najrozsądniejszego rozwiązania.

Co do zasady fuzja spółki może odbyć się na dwa sposoby:

  • łączenie przez przejęcie (jedna spółka wnosi swój majątek w całości do innej, w zamian otrzymując określone korzyści- udziały lub akcje),
  • łączenie przez inkorporację (zawiązywanie nowej spółki) skutkuje powstaniem całkiem nowej spółki, która "dostaje" majątek obu łączących się spółek (w zamian za udziały lub akcje nowej spółki).

Nasi prawnicy pomogą w opracowaniu planu połączenia oraz projektów dokumentów (m.in. odpowiednich sprawozdań z uzasadnieniem, uchwał).

Podział spółek możliwy jest tylko w odniesieniu do spółek kapitałowych dodatkowo podlega dość restrykcyjnym wymogom.

Możliwe są cztery sposoby podziału spółki:

  • podział przez przejęcie
  • podział przez zawiązanie nowych spółek
  • podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki
  • podział przez wydzielenie

Chcąc zapewnić naszym Klientom sprawne przejście całej procedury przygotujemy komplet dokumentacji do sfinalizowania transakcji. Nasi prawnicy doradzą, który sposób łączenia bądź podziału spółek będzie najbardziej efektywny w odniesieniu do kondycji finansowej spółki.

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?