Kancelaria Liderio
 • Wstaw tresc

 • Kancelaria spraw załatwionych!

 • Giełda spółek i licytacje komornicze!

 • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

 • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Łączenie i podział spółek

Łączenie i podział spółek

Łączenie i podział spółek | Warszawa

Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie łączenia i podziału spółek prawa handlowego.

Podobnie jak proces przekształcenia spółek, ich łączenie i podział również wymaga specjalistycznej wiedzy, merytorycznego przygotowania oraz dopełnienia formalności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Doświadczony zespół naszej kancelarii podejmuje się zarówno przygotowania, jak i poprowadzeniem tego rodzaju transakcji.

Najczęstsze wątpliwości przedsiębiorców, wiążą się z tym, czy w ogóle można połączyć dwie firmy w jedna spółkę, czy też dwie spółki z o.o. w jedną. Choć odpowiedź na nie jest prosta, a nawet szersza, bo możliwość taka dotyczy praktycznie wszystkich spółek prawa handlowego, to już sam przebieg tego rodzaju transakcji może przysporzyć problemów i wielu wątpliwości. Nasz zespół oferuje Klientom doradztwo w zakresie wyboru jak najrozsądniejszego rozwiązania.

Co do zasady, fuzja spółek może się odbyć na dwa sposoby:

 1. łączenie przez przejęcie, w efekcie którego jedna spółka wnosi cały swój majątek do innej w zamian za określone korzyści (udziały lub akcje),
 2. łączenie się przez zawiązanie nowej spółki (przez inkorporację), dzięki któremu powstaje całkiem nowa spółka, która „dostaje” majątki obu łączących się spółek w zamian za udziały lub akcji nowej spółki.

W zależności od tego, czy proces łączenia dokonywany jest tylko w ramach spółek kapitałowych, czy też z udziałem spółek osobowych, modyfikacjom ulegają kwestie formalne, od których zależy skuteczność danej fuzji. Każdorazowo więc nasi prawnicy pomagają w opracowaniu w odpowiednim kształcie planu połączenia, projektów dokumentów, do których sporządzenia zobligowany jest zarząd (m. in. odpowiednich sprawozdań z uzasadnieniem, uchwał).

Podział spółek natomiast, w odróżnieniu pozostałych rodzajów transformacji spółek prawa handlowego przewidzianych przez polskie prawo, możliwy jest tyko w odniesieniu spółek kapitałowych i podlega dość restrykcyjnym wymogom.

Mając na względzie doniosłość wszystkich przewidzianych prawem warunków, podejmujemy się doradztwa i kompleksowej analizy naszych Klientów, celem wybrania jednej z czterech możliwych dróg podziału spółki:

 1. podział przez przejęcie, (cały majątek spółki jest przenoszony na inne spółki, które oferują wspólnikom dzielonej spółki udziały lub akcje),
 2. podział przez zawiązanie nowych spółek (powstają nowe spółki, które otrzymują majątek dzielonej, a w zamian oferują udziały bądź akcje),
 3. podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki (cały majątek spółki dzielonej przechodzi na spółkę istniejącą i nowopowstałą),
 4. podział przez wydzielenie (część majątku spółki dzielonej jest przenoszony na spółkę istniejącą lub nowopowstałą).

Za niewątpliwą zaletę podziału spółek należy uznać brak konieczności przeprowadzenia procesu likwidacyjnego. Mimo to, przepisy prawa wymagają szczegółowego udokumentowania poszczególnych czynności składających się na cały proces podziału spółki. Chcąc zapewnić naszym Klientom sprawne i bezproblemowe przejście całej procedury związaną z taką transakcją, przygotowujemy komplet dokumentacji niezbędnej do sfinalizowania transakcji, od sporządzenia planu podziału po przygotowanie formularzy do KRS i ich złożenie w sądzie. Oprócz tego doradzamy co do sposobu i treści podejmowanych przez organy spółek uchwał.

Prawnicy kancelarii Liderio doradzają, czy i ewentualnie który sposób łączenia bądź podziału spółek jest możliwy i najbardziej efektywny w odniesieniu do kondycji finansowej spółki w kontekście prowadzonego przez nią biznesu. Mając na względzie korzyści dla każdego z podmiotów, który bierze udział w fuzji bądź podziale spółki oraz pozostałe następstwa związane z tymi procesami, a także wymogi przewidziane przepisami prawa, przedstawiamy Klientom, po zbadaniu spółek, ich sytuacji finansowej i prawnej, klarowną propozycję sposobu przeprowadzenia fuzji bądź przejęcia

Obierając sobie za cel jak najbardziej profesjonalne sprawowanie pieczy nad procesami łączenia i podziału spółek, oferujemy również przygotowanie formalne w zakresie zgłoszenia zmian do organu rejestrowego, obejmującego przede wszystkim odpowiednie wnioski i formularze. Monitorujemy również przebieg wpisu zmian do KRS.

Zapewniamy również reprezentację przed organami administracji publicznej oraz bieżącą obsługę prawną w postępowaniach administracyjnych związanych z transformacjami spółek, niezbędnych do przeprowadzenia w świetle obowiązujących przepisów prawa.

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI USŁUGĄ
Imię i nazwisko *
Telefon *
E-mail *

Klikając "wyślij", jednocześnie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KANCELARIA LIDERIO w celu przedstawienia oferty, oraz na otrzymywanie przez KANCELARIA LIDERIO informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204).

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio