Kancelaria Liderio
  • Wstaw tresc

  • Kancelaria spraw załatwionych!

  • Giełda spółek i licytacje komornicze!

  • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

  • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Likwidacja i doradztwo w likwidacji spółek

Likwidacja i doradztwo w likwidacji spółek prawa handlowego

Likwidacja i doradztwo w likwidacji spółek | Warszawa

Podejmujemy się wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzenia likwidacji spółek osobowych i kapitałowych.

Proces likwidacji spółki składa się z szeregu czynności faktyczno – prawnych. Mając na uwadze wygodę Klientów, którzy chcą brać jak najmniejszy udział w powyższym procesie, wprowadziliśmy do swojej oferty usługę dotyczącą przeprowadzenia procesu likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Kodeksu spółek handlowych.

Głównym celem postępowania likwidacyjnego jest zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki. Proces ten jest niezwykle czasochłonny, gdyż zajmuje co najmniej 6 miesięcy i może trwać nawet kilka lat. Wymaga przy tym dużego zaangażowania oraz wiedzy co do prawidłowości jego przeprowadzenia w aspekcie czysto formalnym.

Prawnicy naszej kancelarii, chcąc wesprzeć Klientów w procesie likwidacji, zajmują się kompleksową obsługą prawną procesu likwidacji na każdym z jej etapów, aż do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców. W zakres naszych obowiązków należy nadzorowanie i kontrolowanie procesu likwidacji poprzez bliską współpracę z likwidatorami podmiotu.

W ramach obsługi merytorycznej zajmujemy się wyceną majątku spółki oraz przygotowaniem dokumentacji finansowej wymaganych przy procesie likwidacji, tj.:

  • Sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający postawienia podmiotu w stan likwidacji;
  • Bilans otwarcia na dzień otwarcia likwidacji;
  • Sprawozdanie finansowe na koniec każdego roku obrotowego;
  • Sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji.

Sprawujemy również pieczę nad ostateczną finalizacją likwidacji. W ramach tych czynności, przygotowujemy wnioski o wykreślenie spółki z KRS, o wykreślenie spółki z Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego. Na bieżąco monitorujemy proces wprowadzanych zmian przez poszczególne organy.

Opieka prawna i merytoryczna naszego zespołu gwarantuje naszym Klientem spokojny i kompleksowo poprowadzony proces likwidacji, bez potrzeby zbędnego absorbowania ich czasu.

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI USŁUGĄ
Imię i nazwisko *
Telefon *
E-mail *

Klikając "wyślij", jednocześnie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KANCELARIA LIDERIO w celu przedstawienia oferty, oraz na otrzymywanie przez KANCELARIA LIDERIO informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204).

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio