Kancelaria Liderio
  • Wstaw tresc

  • Kancelaria spraw załatwionych!

  • Giełda spółek i licytacje komornicze!

  • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

  • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółki | Warszawa

Zajmujemy się doradztwem w zakresie przekształcenia spółek handlowych. W ramach naszej działalności, dokonujemy przekształceń w szerokim zakresie, obejmującym różne konfiguracje związane ze zmianą struktury prawnej prowadzonego biznesu. Jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową pomoc prawną zarówno przy przekształceniu spółek osobowych w kapitałowe, spółek kapitałowych w spółki osobowe, spółkę z o.o. w akcyjną, spółkę akcyjną w spółkę z o.o., jak też jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową.

Celem przekształcenia jednej spółki handlowej w inną spółkę jest przede wszystkim podniesienie efektywności prowadzonego biznesu i możliwość zmaksymalizowania korzyści płynących z prowadzenia danej działalności gospodarczej. Zmiana dotychczasowej formy prawnej jest niewątpliwie decyzją trudną i wymagająca odpowiedniego przygotowania. Jako doświadczony zespół prawników, jesteśmy świadomi, że proces ten wymaga zarówno czasu, jak i perfekcyjnego dopracowania wszystkich łączących się z przekształceniem formalności.

W ramach przygotowania procesu przekształcenia, dokonujemy kompleksowej analizy sytuacji prawnej i księgowej spółek celem wskazania najefektywniejszego rozwiązania dla dalszego bytu spółek. Przygotowując proces przekształcenia spółek, prezentujemy Klientom wszelkie następstwa, konsekwencje z tym związane, również pod kątem prawno-podatkowym.

W ramach doradztwa prawnego w dziedzinie przekształcenia, nasz zespół każdorazowo przedstawia Klientom przekrojową analizę prawną każdej nowo powstałej spółki, począwszy od zasad funkcjonowania danej spółki, przez wzajemne relacje wspólników i akcjonariuszy z organami reprezentującymi spółkę (zarząd) lub ją nadzorującymi (rada nadzorcza, komisja rewizyjna), a kończąc na badaniu korzyści, jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności gospodarczej w formie danej spółki i w jaki sposób wpłynie to na wzrost efektywności danego biznesu.

Stosownie do potrzeb naszych Klientów, podejmujemy się przygotowania i przeprowadzenia procesu przekształcenia spółek, obejmującego przede wszystkim:

  1. sporządzenie planu przekształcenia z załącznikami oraz zapewnienie sporządzenia odpowiedniej opinii przez biegłego rewidenta,
  2. powzięcie uchwały o przekształceniu spółki,
  3. powołanie członków organów spółki powstałej w następstwie przekształcenia albo wspólników posiadających prawo prowadzenia jej spraw i ją reprezentujących,
  4. zawarcie umowy albo podpisanie odpowiedniego statutu przekształconej spółki,
  5. wpis nowo powstałej spółki do rejestru i wykreślenie spółki przekształcanej.

Opracowujemy komplet dokumentów (w tym m.in. aktów notarialnych), które są wymagane na poszczególnych, wyżej wskazanych etapach. Nasi specjaliści pomagają organom spółki w opracowaniu najważniejszego dokumentu – planu przekształcenia spółki, ze wszystkimi, wymaganymi przez przepisy prawa elementami, jak też przygotowują projekt uchwały o przekształceniu oraz umowy albo statutu nowej spółki.

Zwieńczeniem procesu przekształcenia spółki jest każdorazowo konieczność wykreślenia z rejestru przedsiębiorców spółki przekształcanej i wpis nowo powstałego podmiotu. W ramach naszych usług, podejmujemy się sporządzenia wszelkich wniosków do KRS, składamy je do sądu rejestrowego, a następnie monitorujemy postępy wpisu wniosku do KRS, dzięki czemu nasi Klienci mają gwarancję, że wszelkie formalności zostaną dopełnione.

Przebieg procesu transformacji spółki różni się za każdym razem, w zależności od tego, czy przekształcane są spółki osobowe w kapitałowe, czy też procedura ta dokonuje się w ramach grupy spółek kapitałowych bądź osobowych. W związku z tym, do każdej transakcji tego typu podchodzimy indywidualnie, opracowując poszczególne etapy postępowania oraz dokumenty pod kątem konkretnych potrzeb, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przez przepisy prawa.

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI USŁUGĄ
Imię i nazwisko *
Telefon *
E-mail *

Klikając "wyślij", jednocześnie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KANCELARIA LIDERIO w celu przedstawienia oferty, oraz na otrzymywanie przez KANCELARIA LIDERIO informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204).

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio