KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK

Prowadzimy doradztwo w zakresie przekształcenia spółek handlowych. Oferujemy kompleksową pomoc prawną przy przekształceniach spółek.

Celem przekształcenia jednej spółki handlowej w inną spółkę jest przede wszystkim podniesienie efektywności prowadzenia biznesu oraz możliwość zmaksymalizowania korzyści płynących z prowadzenia działalności gospodarczej. Proces przekształcenia wymaga czasu jak i dopracowania wszystkich łączących się z przekształceniami formalności.

Jako zespół doświadczonych prawników w ramach przygotowania procesu przekształcenia, dokonujemy całościowej analizy sytuacji prawnej i księgowej spółek w celu wskazania najlepszego rozwiązania dla dalszego bytu spółki. Prezentujemy Klientom wszystkie następstwa i konsekwencje z tym związane również pod kątem prawno - podatkowym. Przedstawiamy przekrojoną analizę prawną każdej nowo powstałej spółki (zasady jej funkcjonowania, wzajemnie relacje wspólników i akcjonariuszy z organami reprezentującymi spółkę (zarząd) lub ją nadzorującymi (rada nadzorcza, komisja rewizyjna), badania korzyści jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności gospodarczej w formie danej spółki oraz wpływ jaki przekształcenie będzie miało na wzrost efektywności biznesu).

Przebieg procesu transformacji spółki różni się każdorazowo, w zależności od tego czy procedura dokonuje się w ramach grupy spółek kapitałowych bądź osobowych, czy przekształcane są spółki osobowe w kapitałowe. W związku z tym, do każdej transakcji podchodzimy w sposób indywidualny, opracowując poszczególne etapy postępowania oraz dokumenty z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przez przepisy prawa.

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?