Kancelaria Liderio
  • Wstaw tresc

  • Kancelaria spraw załatwionych!

  • Giełda spółek i licytacje komornicze!

  • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

  • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Upadłość spółki

Upadłość spółki

Upadłość spółki | Warszawa

Zajmujemy się doradztwem obejmującym ocenę stanu finansowego spółek pod kątem przesłanek do ogłoszenie upadłości spółek.

Trudna sytuacja finansowa spółki wymaga ostrożnych działań i stosownej „opieki” merytorycznej. Umiejętność prawidłowej oceny stanu zadłużenia spółek stanowi warunek bezwzględny dla prawidłowego przeprowadzenia procesu zaspokojenia wierzycieli i uniknięcia możliwości wyniknięcia z tego dalszych, negatywnych konsekwencji. Spóźniony wniosek o ogłoszenie upadłości może przyczynić się do pociągnięcia do odpowiedzialności wspólników albo osób wchodzących w skład organów spółek za szkodę wyrządzoną wskutek nieterminowego zgłoszenia wniosku o upadłość.

Prawnicy kancelarii Liderio świadczą usługi w zakresie doradztwa obejmującego badanie podstaw do ogłoszenia upadłości w każdej spółce prawa handlowego. Dzięki naszej kompleksowej analizie stanu finansowego spółki, jesteśmy w stanie udzielić naszym Klientom odpowiedzi na pytanie, kiedy złożyć wniosek o upadłość oraz w jaki sposób w ich konkretnej sytuacji należałby taki proces przeprowadzić.

Zajmujemy się przygotowywanie i opracowywaniem projektów wniosków o ogłoszenie upadłości:

  1. likwidacyjnej, której następstwem jest sprzedaż całego majątku przedsiębiorcy i następnie zaspokojenie jego wierzycieli oraz
  2. układowej, która pozwala na dalsze prowadzenie biznesu, przy jednoczesnym wymogu zawarcia z wierzycielami stosownego układu co do zasad i sposobu ich zaspokojenia.

Z każdym razem podjęcie decyzji w odniesieniu do naszych Klientów poprzedzamy analizą i konsultacją z władzami spółek. Wybór właściwej formy ogłoszenia upadłości jest kluczową kwestią dla prawidłowego, szybkiego i efektywnego przeprowadzenia tego procesu.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w poprawnym pod względem formalnym sporządzeniem stosownego wniosku, składanego do właściwego sądu upadłościowego, wskazując, co powinien zawierać wniosek o upadłość. Sporządzamy stosowne wnioski o upadłość każdej spółki, w szczególności spółek z o.o., akcyjnej, komandytowej i komandytowo – akcyjnej, jak też upadłość firm z majątkiem lub też bez.

Nie czekaj z decyzją na skorzystanie z profesjonalnej pomocy – ogłoszenie upadłości może się okazać jedynym efektywnym wyjściem z trudnej sytuacji finansowej Twojego biznesu.

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI USŁUGĄ
Imię i nazwisko *
Telefon *
E-mail *

Klikając "wyślij", jednocześnie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KANCELARIA LIDERIO w celu przedstawienia oferty, oraz na otrzymywanie przez KANCELARIA LIDERIO informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204).

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio