KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

UPADŁOŚĆ SPÓŁKI

Nasi prawnicy zajmują się doradztwem obejmującym ocenę stanu faktycznego spółek pod kątem przesłanek do ogłoszenia upadłości spółek.

Bezwzględnym warunkiem dla prawidłowego przeprowadzenia procesu zaspokojenia wierzyciela i uniknięcia możliwości wyniknięcia negatywnych konsekwencji jest umiejętność prawidłowej oceny stanu zadłużenia spółki. Spóźniony wniosek o ogłoszenie upadłości może przyczynić się do pociągnięcia wspólników, albo osób wchodzących w skład organów spółek do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w skutek  nieterminowego zgłoszenia wniosku o upadłości.

Nasi specjaliści świadczą usługi w zakresie doradztwa obejmującego badanie podstaw do ogłoszenia upadłości w każdej spółce prawa handlowego.

Dzięki kompleksowej analizie stanu finansowego spółki jesteśmy w stanie udzielić naszym Klientom odpowiedzi na pytanie, kiedy złożyć wniosek o upadłości i w jaki sposób należy przeprowadzić proces upadłości.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej - ogłoszenie upadłości może okazać się jedynym efektywnym wyjściem z trudnej sytuacji finansowej Twojego biznesu.

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?