Kancelaria Liderio
  • Wstaw tresc

  • Kancelaria spraw załatwionych!

  • Giełda spółek i licytacje komornicze!

  • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

  • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Obrót wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami

Cenę zakupu lub sprzedaży wierzytelności ustalamy z wierzycielami indywidualnie.

W ramach prowadzonej działalności windykacyjnej Kancelaria Liderio prowadzi obrót wierzytelnościami. Skupujemy od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych zarówno całe portfele, jak i pojedyncze wierzytelności. Cenę zakupu lub sprzedaży wierzytelności ustalamy z wierzycielami indywidualnie, po dokonaniu analizy stanu prawnego wierzytelności, salda zadłużenia oraz kondycji finansowej dłużnika.

W ramach prowadzonego obrotu wierzytelnościami skupujemy również wierzytelności tzw. nieściągalne, czyli po bezskutecznych umorzeniach komorniczych.

Nie skupujemy wierzytelności przedawnionych!

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio