KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI
Kancelaria Liderio prowadzi obrót wierzytelnościami. Skupujemy od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych pojedyncze wierzytelności jak i całe portfele. Ceny zakupu lub sprzedaży wierzytelności ustalane są z wierzycielami indywidualnie po przeprowadzeniu analizy stanu prawnego wierzytelności, salda zadłużenia oraz kondycji finansowej dłużnika.
 
Skupujemy również wierzytelności tzn. nieściągalne, czyli po bezskutecznych umorzeniach komorniczych.
Nie skupujemy wierzytelności przedawnionych.

 

Zapisz

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?