Kancelaria Liderio
  • Wstaw tresc

  • Kancelaria spraw załatwionych!

  • Giełda spółek i licytacje komornicze!

  • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

  • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Windykacja - etap polubowny

Etap polubowny

Etap polubowny - windykacja | Warszawa

Podejmujemy działania mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego uregulowania długu przez dłużnika, m.in.: przeprowadzamy wywiad gospodarczy, ustalamy powiązania kapitałowo-osobowe dłużnika oraz składniki jego majątku (ruchomości, nieruchomości, rachunki bankowe itd.), kierujemy do dłużnika wezwania do zapłaty, kontaktujemy się telefonicznie i osobiście z dłużnikiem i przeprowadzamy wywiad środowiskowy.

Na tym etapie procesu windykacji często dochodzi do podpisania z dłużnikiem ugody lub porozumienia o spłatach ratalnych, uprzednio uzgodnionych z wierzycielem.

 

 

 

 

 

 

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio