KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

WINDYKACJA TWARDA

Wszelkie czynności podejmowane na drodze sądowej, a następnie egzekucyjne zmierzające do dochodzenia roszczeń określa się mianem windykacji twardej.

Do windykacji twardej należą:

 • przygotowanie pism procesowych i prowadzenie sprawy w sądzie
 • prowadzenie negocjacji
 • zawarcie ugody
 • poszukiwanie majątku dłużniku
 • podejmowanie czynności windykacyjnych
 • aktywne uczestnictwo w czynnościach egzekucyjnych
 • optymalizacja działania względem rodzaju sprawy, postępowania dłużnika i jego statusu

W ramach prowadzenia windykacji twardej proponujemy różne rodzaje umów w zależności od sprawy:

 • umowa stałego zlecenia
 • umowa zlecenia
 • umowa o przelew wierzytelności
 • umowa cesji poierniczej
 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?