KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

WYWIAD GOSPODARCZY

Wywiad gospodarczy ma na celu profesjonalną ocenę potencjalnego partnera pod kątem jego wypłacalności, stabilności i solidności. W ramach usługi sporządzamy raport podstawowy, na który składają się rzeczywiste i aktualne dane uzyskane z organu rejestrowego ocenianego podmiotu oraz informacje na temat jego wcześniejszej działalności.

Istnieje możliwość rozszerzenia raportu o wizję lokalną, informacje uzyskane o kontrahentów podmiotu, analizy i oceny jego wiarygodności.

Wywiad gospodarczy pozwala na dokładną ocenę sytuacji w szczególności w obliczu znacznych inwestycji i podwyższonego ryzyka.

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?