KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Błędne leczenie – pogorszenie pola widzenia i uszkodzenie mózgu [07.2012]

Błędne leczenie – pogorszenie pola widzenia i uszkodzenie mózgu [07.2012]

W lipcu 2012 r. nasza kancelaria podpisała pozasądową ugodę dla naszego Klienta na kwotę 80 tys. zł. z tytułu zdiagnozowania jaskry zamiast oponiaka mózgu i leczenia przez okres 3 lat.

W 2006 r. nasz Klient zgłosił się do jednej z placówek okulistycznych w związku z postępującym zmniejszeniem się pola widzenia w prawym oku. Wówczas zdiagnozowano jaskrę a leczenie tego schorzenia kontynuowano. Postępujące ograniczenie pola widzenia oka widoczne było już w badaniu z 2008 r. a mimo tego nadal nie zwróciło uwagi badającego lekarza.

W 2011 r. doszło do ograniczenia pola widzenia oka prawego prawie w całości. Pacjenta skierowano na operację usunięcia zaćmy, jednakże lekarz badający Pacjenta przed operacją nie dopuścił do niej, twierdząc, że przyczyną zaniku pola widzenia jest uszkodzenie neurologiczne a nie jak wskazywano jaskra. Rezonans magnetyczny wykazał istnienie ok 5 cm oponiaka w pobliżu nerwu wzrokowego prawego.

Prawnik naszej kancelarii zarzucił placówce opóźnienie w leczeniu o ok 3 lata oraz spowodowanie poważnego zagrożenia życia u Pacjenta. Nadto doszło do powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu u Poszkodowanego.

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?