KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Błąd w rozpoznaniu – utrata organu [07.2013]

Błąd w rozpoznaniu – utrata organu [07.2013]

W lipcu 2013 r. nasza kancelaria uzyskała na etapie polubownym zadośćuczynienie dla naszej Klientki od ubezpieczyciela jednej z warszawskich placówek medycznych. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło jako bezsporną kwotę naszej Klientce 35 tys. zł, a pozostałej kwoty kancelaria dochodzi na drodze sądowej. Sprawa w toku.

Poszkodowana zgłosiła się do naszej kancelarii z powodu nieprawidłowej kwalifikacji do leczenia chirurgicznego resekcji ogona trzustki. Chorą operowano w ubezpieczonej placówce z powodu guza ogona trzustki Zabieg polegał na resekcji ogona trzustki wraz z guzem. Jednakże usunięta zmiana okazała się śledzioną dodatkową.

Prawnik naszej kancelarii zarzucił lekarzom brak staranności w określeniu wskazań do leczenia chirurgicznego. Nieprawidłowe postępowanie naraziło naszą Klientkę na cierpienia psychiczne i fizyczne związane z kolejnymi zabiegami wskutek powstałych powikłań.

Rokowania na przyszłość Poszkodowanej są dobre, nie mniej jednak musi ona w życiu codziennym leczyć skutki usunięcia dodatkowej śledziony oraz ograniczać swoją aktywność.

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?