KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Fuzje i przejęcia

 

 

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo prawne w zakresie fuzji i przejęć. Nasze doświadczenie obejmuje wszystkie typy transakcji łączenia i przejmowania różnych podmiotów, w tym m.in. transakcje nabycia i z bycia udziałów lub akcji, transakcje nabycia i zbycia składników majątkowych, w tym także transakcje dotyczące sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

 

 

Zapewniamy:

  • przygotowanie struktury prawnej i podatkowej transakcji;
  • analizę prawną due diligence podmiotów łączących się, przekształcanych, dzielonych lub przejmowanych;
  • sporządzenie kompleksowej dokumentacji transakcji, m.in. wymaganych uchwał, planów połączenia, planów podziałów, połączeń, wniosków o zyskanie pozwolenia na koncentrację;
  • udział i doradztwo w negocjacjach z partnerami handlowymi;
  • reprezentację Klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i postępowaniu sądowym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • doradztwo w zakresie skutków przejęcia zakładu pracy, w tym reprezentacja Klienta w relacjach z pracownikami i związkami zawodowymi.

 

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?