Prawo rynków kapitałowych

Rynek kapitałowy, to element rynku finansowego. Obejmuje instrumenty finansowe, których termin zwrotu jest dłuższy niż jeden rok. Aczkolwiek współcześnie ma znacznie mniejsze znaczenie. W skład rynku kapitałowego wchodzą:

  • rynek hipoteczny,
  • rynek papierów wartościowych,
  • rynek długoterminowych pożyczek bankowych.

W gospodarce rynek kapitałowy niezwykle ważną rolę. Po pierwsze mamy do czynienia z mobilizacją kapitału.Inwestorzy znajdują miejsce, gdzie mogą lokować swoje środki finansowe. Kolejna funkcja to alokacja kapitału, to znaczy że inwestorzy kierują swoje pieniądze w ten sektor gospodarki, które najprężniej się rozwijają. A więc dają szansę na najwyższą stopę zysku. Możemy też wyceniać ryzyko i nasz kapitał. Bardzo łatwo sprawdzimy czy wybrane przez nas papiery wartościowe są niedoszacowane czy  wręcz przeciwnie. Ktoś chce, abyśmy zapłacili zbyt wiele niż powinniśmy naprawdę…

Jak funkcjonuje rynek kapitałowy?

Rynek ten reguluje zbiór ustaw nazywane często prawem rynków kapitałowych. Dodatkowo ich funkcjonowanie regulują zwyczaje, statutach instytucji finansowych oraz organów nadzoru. Prawo rynków finansowych ciągle się zmienia i rozbudowuje. Z każdym rokiem uregulowania są coraz bardziej szczegółowe. Ustawodawca chce przewidzieć wszystkie sytuacje, jakie mogą wystąpić na rynku finansowy. Z drugiej strony prawo często nie nadąża za rzeczywistością. Regulacje te mają za zadanie zabezpieczyć wszystkie podmioty działające na rynku finansowym.

W każdym kraju te regulacje nieco się różnią. Obecnie w większości krajów na świecie rynek finansowy jest nadzorowany i regulowany przez instytucje rządowe danego państwa. W Polsce rynek finansowy nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego, która powstała w 2006 roku. Natomiast na nad jej działaniami sprawuje Prezes Rady Ministrów, czyli Premier.

Adwokaci i radcy prawni. Kraków i Warszawa. Poradnik dla czytających.